ABOUT US / HAKKIMIZDA


Işıksan - About Us

Our Policy

A management system has been established to comply with the requirements of ISO 30000 Ship Recycling Management, ISO 9001:2015 Quality Management, ISO 14001:2015 Environmental Management, OHSAS 18001: 2007 Health and Safety Management Standards, Hong Kong Convention, EU Ship Recycling Regulation on management and operational activities.

As the management:

We declare that we shall carry out our ship recycling activities by following all national and international protection systems, techniques developed, and guides published related to this subject, that we shall comply with all national Laws and Regulation and all International Agreements that Turkey has signed and to perform them to not to jeopardize environment and health and safety of our employees.

Our Policy formed to reach our goals:

• Reaching our subjects by raising workers awareness
• Preventing pollution and incidents in all of our activities by developing effective systems
• Maintaining a Ship Recycling Management System which is environment-friendly, following Safety Standards, supported by top management, which is adopted and carried out, supervised, reviewed by all employees, constantly improved and is open to public.
• Increasing overall health life quality of our workers by improving workplace safety , providing quality workplace for our workers
• To define, asses , monitor and take actions against risks and opportunities that have impact on our goals which have been defined according to our Policy and Strategic Direction
• Maintaining respond system to customer needs and expectations by using customer focused effective internal communication
• Adding values to society by using latest applicable technological and economical developments on minimising waste generating resulted from company’s main and secondary activities
• Minimising non-sustainable energy and sources consumption by efficient input controls by reviewing our processes, using best available technologies and according to our organisational knowledge
• Implying methods and systems to ensure an efficient Waste Management and minimising contamination by seperating waste on their source
• Informing related institutions, visitors, employees of the work place and our suppliers in respect of the precautions, safety measures taken, our statements, our practices for Environment Protection, Worker Health and Safety and Recycling Management System.
• Monitoring the performance of our activities constantly, to reduce the harm given to environment to minimum, to provide safe working environment, to protect the welfare of employees, and to prevent accidents.
• Evaluating and monitoring the performance of our policy to achieve our goal, to supervise our system and have it supervised.
• Taking precautions to prevent work accidents and occupational diseases, to support workers with trainings.
• Developing consciousness of our employees at every level about environment and their health and safety.
• Participating in energy conservation and reducing natural resource use and non-sustainable sources
• Working with our contractors within reciprocal partnership, contact and reliability and to increase our productivity.
• Creating values in respect to Health and Safety , Environmental ,Green Ship Recycling and Energy consumption practises, improving continually in all aspects, being communicative and transperent company and preffered solution partner for our workers, customers, contractors, service providers and society
And ISIKSAN commits with all of its workers and management’s participation to follow this policy

Vision

To be trustable partner for the safe and environmentally sound recycling of seagoing vessels in the world.

Mission

- Through following technology and science consistently without compromising our ethical values,
- Acting with sense of social responsibility, appreciating law, environment, human, different culture and ideas,
- To create a sustainable value for all our stakeholders by setting growth and development as strategic goals.


Şirketimiz 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemlerinin ve Hong Kong uluslararası Gemilerin Güvenli Geri Dönüştürülmesi Konvansiyonu ve Avrupa Birliği Regülasyonu gereklerini yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis etmiştir.

Yönetim olarak;

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, Çevre ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi maksadıyla bu konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek, uygulayacağımızı, tüm ulusal Kanun ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imza koyduğu tüm Uluslararası sözleşmelere uymayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.

Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;

• Çalışanlarımızın farkındalığını ve yönetime katılımını arttırarak hep birlikte başarıyı yakalamayı,
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve çevre kirliliğini, iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
• Süreçlerimizin her birini proses yaklaşımı ile analiz ederek, en iyi uygulamalar ve kurumsal hafızamız doğrultusunda enerji tasarrufu sağlayacak, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunacak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacak şekilde geliştirerek, çalışanlarımızda İSG Kültürünü, doğa ve çevre bilincini arttırmayı,
• Çalışanlarımızın çalışma ortamını güvenli hale getirerek sağlık ve yaşam kalitesini arttırmayı,
• Her seviyedeki çalışanlarımızın Çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirmeyi,
• Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu doğal çevreye en az atık veren teknolojileri kullanarak insanlarımıza ve toplumumuza değer katmayı,
• Atıkların kaynağında azaltılmasını, uygun şartlarda toplanmasını ve bertarafını sağlamaya yönelik sistemler uygulamayı,
• Gemi Geri Dönüşüm, Çevrenin Korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite yönetim sistemi konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, ziyaretçi, işyeri çalışanları ve tedarikçilerimize bildirmeyi ve gerekli eğitimleri yapmayı,
• Çevreye verilen zararın en aza indirmek, güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek, çalışanlarımızın genel sağlık ve yaşam kalitesini korumak ve kazaları önlemek amacı ile Faaliyetlerimizi sürekli olarak izlemeyi,
• Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı değerlendirmek ve izlemek maksadıyla sistemimizi denetime tabi tutma ve tutturmayı,
• Politikamız, stratejik yönümüz doğrultusunda hedeflerimize ulaşılmasında önümüze çıkabilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerekli aksiyonları almayı,
• Şirket içi etkili iletişimle müşteri odaklı olarak, Müşteri ihtiyaçlarını ve özel isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamada sürekliliği sağlamayı,
• Şirketimizin faaliyetlerinden direk yada dolaylı olarak etkilenen tüm iç ve dış tarafların pozitif ve negatif etkilerini analiz ederek, Kalite, Çevre, İSG ve Enerji uygulamalarıyla beklentileri karşılayan, sürekli gelişen, tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf bir şirket olmayı,
• Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Gemi Geri Dönüşüm, Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği ile kalite Yönetim Sistemini sürdürmeyi,

Vizyon

Gemilerin ve denizde yüzen tüm araçların güvenli ve çevreye duyarlı geri dönüştürülmesinde güvenilir çözüm ortağı olmak

Misyon

- Kendi kültür ve etik değerlerimizi koruyarak teknoji ve bilimi sürekli izlemek yolu ile gelişmek
- her zaman sosyal sorumluluk yaklaşımı ile hareket etmek, kanuna, çevreye, insana farklı kültürler ve fikirlere saygı duymak,
- büyüme ve gelişmeyi stratejik hedef belirleyerek tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değerler yaratmak